PHOTO-2018-10-26-12-35-13.jpg

Cyflwyno Theatr na nÓg 

O’n cartref sy’n swatio yng nghymoedd gwyrdd Cymru rydym yn creu theatr wreiddiol i’r DU a chynulleidfaoedd ledled y byd.  

Ein hangerdd? Straeon gwych. Ers deng mlynedd ar hugain buom yn adrodd straeon gwobrwyedig i danio dychymyg yr ifanc, datgelu straeon na fyddech braidd yn credu eu bod yn wir a chrefftio ffuglen hyfryd ar gyfer y llwyfan. Rydym yn gweithio yn y Gymraeg a’r Saesneg ac yn cynnwys cerddoriaeth wreiddiol yn ein gwaith. 

Theatr ar gyfer y teulu i gyd 

Ers y cychwyn bu cynulleidfaoedd ifanc yn ganolbwynt i’r hyn a wnawn. Caiff y rhan helaethaf o’n gwaith ei wneud ar gyfer y teulu i gyd i’w fwynhau gyda’i gilydd. 

Dramâu a gweithdai i ysgolion 

Drwy gyfrwng ein gwaith rheolaidd ag ysgolion, rydym yn rhoi’r blas cyntaf un o theatr wych i filoedd o blant. Buom yn angerddol erioed bod meddyliau ifanc ar eu tyfiant yn derbyn yr un profiad o ansawdd uchel mewn ysgolion ag mewn theatrau ledled y DU a thu hwnt. Mae pob cynhyrchiad i ysgolion gan Theatr na nÓg yn cyd-fynd â llu o weithdai, yn ogystal ag adnoddau digidol rhyngweithiol yr ystafell ddosbarth a chynlluniau gwersi wedi eu paratoi i athrawon. 

Dramâu gwreiddiol 

Mae’r genhedlaeth nesaf yn rhan fawr o’r hyn a wnawn, ond rydym ni hefyd yn mynd ar deithiau theatr ar gyfer cynulleidfaoedd theatr fwy cyffredinol - o gynyrchiadau cerdd graddfa fawr i brofiadau theatrig agos atoch.

theatr-nanog.co.uk